Egzekucja z majątku spadkowego

Artykuł internetowy niniejsza ma na celu przybliżenie odbiorcom skomplikowanej i w zasadzie interdyscyplinarnej kwestii prowadzenia za granicą w szerokim zakresie pojętych egzekucyjnych oraz innych działań.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Opracowanie zawiera podsumowanie informacji z aspektu egzekucji administracyjnej...

Aktualne problemy sądowego

Słowa główne prawo postępowanie egzekucyjne Z recenzji: Aktualne problemy s...

Aktualne problemy egzekucji

Recenzowana monografia stanowi interesujące opracowanie dotyczące egzekucji s�...

Czynności egzekucyjne Zagadnienia

Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to więcej niż dwudziestka pozycji...

Egzekucja administracyjna obowiązków

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS W...

Bank sądzie Hipoteka

Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, ...

Egzekucja wynagrodzenia za

Od września zmieniły się niektóre zasady postępowania egzekucyjnego. Nakładają one na uczestników tego postępowania nowe obowiązki. Warto się z nimi zapoznać, ażeby odnaleźć się w zmienionym postępowaniu egzekucyjnym, również po stronie wierzyciela, w który sposób i dłużnika. Część obowiązków dotyczy podmiotów tylko za pośrednictwem zgrupowanych z egzekucją, w jaki sposób przykładowo banki. Niniejsza lektura ma na celu omówienie przemian w przepisach dotyczących egzekucji komorniczej po września. Celem zaproponowanego opracowania, mającego natura równocześnie poradnika na rzecz pragmatyków i podręcznika na rzecz studentów, jest zbliżanie się zawiłych spraw zgrupowanych z wymuszaniem wykonania obowiązków podatkowych, a także środkami prawnymi pozwalającymi złagodzić uciążliwość egzekucji oraz skutecznie bronią się przed działaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem. Omówienie tych kwestii ma istotne znaczenie nie tylko z teoretycznego, przecież dodatkowo z praktycznego punktu widzenia. Współcześnie każde państwo demokratyczne posiada okazały spis środków wymuszających wykonanie obowiązków oraz środków zaskarżenia su.cych zapobieganiu bezprawnym dziaaniom organów administracji państwowej. Ich efektywność jest zależna lecz nie tylko od funkcjonowania kadry urzędniczej, pomimo tego również od poziomu świadomości prawnej obywateli. Założeniem przyjętym poprzez autora jest wskazanie z jednej strony optymalnej procedury powiązanej ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego i stosowaniem środków egzekucyjnych, a z drugiej skutecznej obrony przed nadmierną dokuczliwością egzekucji również działaniami wykraczającymi pozycja normy prawne.

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!