Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego


Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego. W publikacji internetowej Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono w detalach problematykę warunki techniczne dla budynków procesu inwestycyjnego. Lektura w sposób wszechstronny i wyczerpujący tłumaczy zagadnienia i problemy, jakie stają również przed inwestorami, w jaki sposób i wykonawcami rozpoczynającymi proces budowlany. W publikacji internetowej zostały zarówno uwzględnione przemiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego nadzoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to sprawa sądowa złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w poprzednio wziąć w rachubę teraźniejszy stan nieruchomości, wszak podobnie zapożyczyć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W publikacji internetowej pdf omówiono m.in.:- obszar informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin również skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- działanie na status nieruchomości decyzji administracyjnych, takich w jaki sposób decyzja o wymogach zabudowy, werdykt o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, m.in. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu zdobycia spadku,- upoważnienie do czynności powiązanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej dodatkowo w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, artykułów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zagadnienia spojone z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi obrót nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zagadnień towarzyszą rzeczowe przykłady oraz orzecznictwo sądowe. Artykuł przeznaczona dla posiadaczy nieruchomości, a także osób planujących ich zakup – także osób fizycznych, w jaki sposób i przedsiębiorców.

Komentarze: 2


noavatar.png
Chwalimir Cyrylu 2020-05-04

Świetny post. Sprawdzałem stale ten blog i jestem pod wrażeniem! Bardzo pomocne informacje, zwłaszcza ostatnia część :) Troszczy się o takie informacje. Przez długi czas szukałem tych informacji. Dziękuję i powodzenia.

noavatar.png
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz kierownik Katedry Prawa Bezpieczeństwa Narodowego 2020-05-19

Ciągle pobudzam online do postów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci!