Egzekucja sądowa instrumentów


W roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem odpadami. Dotyczą one między innymi pobierania opłaty za przyjęcie odpadów od mieszkańców, co w szeregu przypadków wiąże się z koniecznością egzekucji tych należności. Jednak opłata za odpady to tylko jedna z danin lokalnych, którą muszą odzyskiwać gminy. Także w przypadku pozostałych podatków i opłat lokalnych wykonanie zaległych należności jest codziennością gminnych urzędników. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która przybliża normy egzekucji administracyjnej w obszarze podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem innowacyjnych kodeksów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego, z uwagi na dwojakość subiektywny w obszarze tego, kto jest organem egzekucyjnym na gruncie opłaty stanowiących dochody gmin, w artykułu szczególną uwagę zwrócono na występujące tym zakresie różnice. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych to poradnik skierowany do osób zainteresowanych dochodzeniem opłaty w drodze egzekucji sądowej. W sposób wyprostowany i prześwitujący przekazuje najważniejsze wiadomości spojone z prawem egzekucyjnym. Skrybowie prezentują w dobrym stanie mechanizm procesowy począwszy od klauzuli wykonalności, poprzez wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego, a skończywszy na kwestiach dotyczących planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Omawiają także funkcje komornika sądowego, jego prawa i obowiązki również straż nad komornikiem.