Egzekucja sądowa świadczeń


Artykuł skierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, komorników i sędziów. Ze względu na autonomiczne ujęcie do omawianych problemów każdego z autorów zainteresuje także środowiska naukowe. Będzie nie tylko zachętą do dalszej dyskusji o polskim prawie cywilnym, lecz zarówno próbą wykładni norm, jakie są dla praktyki największym wyzwaniem. Lektura obejmuje wszechstronne wyrażenie omowne oryginalnych zadań dotyczących także przepisów, które w spory sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jakże i innych z aspektu prawa spadkowego. W artykułu uwzględniono nie tylko aspekty materialnoprawne omawianych zagadnień, lecz podobnie procesowe i egzekucyjne. Czytelnika zainteresują szczególnie propozycje interpretacji oryginalnych przepisów, a podobnie materie dotyczące problemów spisu inwentarza, które są szczególnie istotne dla praktyki komorniczej i sądowej, dotyczą bowiem po wielokroć wykorzystywanych rozwiązań prawnych. Artykuł stanowi kompleksowe peryfraza wszystkich zadań dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia lipca r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egzekucyjnym. W opracowaniu internetowym w sposób całościowy przedstawione pozostały zasady egzekucji z nieruchomości będącej najbardziej skomplikowanym sposobem egzekucji sądowej. Dla pełnego zobrazowania tego tematu literaci poruszają również problematykę egzekucji sądowej w ogólności. Znajomość prezentowanych zadań jest istotna nie tylko dla trybunałów i kancelarii komorniczych. Efektywność postępowań egzekucyjnych w dużej mierze zależy także od prawidłowo przygotowanego wniosku o wszczęcie egzekucji lub też dalszej aktywności wierzyciela, najczęściej reprezentowanego w kwestiach o większej wadze poprzez podmiot świadczący profesjonalnie pomoc prawną.