Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania


Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi Czy jest możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej? słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, innymi słowy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo jakże prawidłowo usunąć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe Na jakich zasadach następuje potwierdzenie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń z zfśs? świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na oryginalnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)