Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem


Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT czy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.