Kategorie: 207

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

Upadłość i nowe zasady dotyczące ustalania planu spłaty

Upadłość i nowe zasady dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą.

Umowa jak sprawdzić umowę deweloperską

Umowa - jak sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników.

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach.

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Nowe prawo budowlane aktualizacja informacji

Nowe prawo budowlane - aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.

Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania

Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji.

Praktyczne informacje dotyczące działalności

Praktyczne informacje dotyczące działalności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w

Nowelizacja KSH Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności.

Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem

Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.