Kategorie: 62

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano nieporęczny obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie dopiero wtedy, jak przerwa pośród umowami (terminowymi czyli bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe,.

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych przepisy bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole temperatura i kolejna ważna sprawa opisana w publikacji książkowej to zasady prowadzenia szkoleń bhp w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z obszaru udzielania pierwszej pomocy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Zarządzanie i regulamin porządku domowego

Zarządzanie i regulamin porządku domowego wspólnoty w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - to znaczy to w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej.

Podatki 2020 ulga termoizolacyjna

Podatki 2020 ulga termoizolacyjna za 2019 rok i Istota, pragnienie i zadania kalkulacji kosztów. Autor artykułu to prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej, konsultant w obszarze zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami dodatkowo controllingu. Autor licznych książce w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku.

Podatki 2020 zniżka termomodernizacyjna

Podatki 2020 zniżka termomodernizacyjna dach przy rozliczeniu podatkowym za 2020 rok warto pamiętać o ulgach, tym w wyższym stopniu że wprowadzono sporo nowości. PIT-u w ogóle nie zapłaci kwant młodych ludzi. Inni mogą odliczyć wydatki na termomodernizację domu to znaczy darowiznę na szkołę. Jakie jeszcze ulgi dopuszcza fiskus? Komu przysługuje ulga na samochód, a komu na internet? Rozpoczął się okres rozliczeń naszych przychodów z urzędem skarbowym.

Strona www jest przeznaczony

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej.

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza dla prawników praktyków

Strona www jest przeznaczony zwłaszcza dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy również aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim.

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację.

likwidacji lokali socjalnych i obowiązku

Komentarz Komentarz do praw lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw, jakie dotyczą przede wszystkim: nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania, likwidacji lokali socjalnych i.

Sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych

Sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Elektroniczne procedura upominawcze. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej taktyki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie.