Kategorie: 208

Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego

Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego. W publikacji internetowej Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono w detalach problematykę procesu inwestycyjnego. Lektura w sposób wszechstronny i wyczerpujący tłumaczy zagadnienia i problemy, jakie stają również przed inwestorami,.

dostęp do informacji publicznej po angielsku i Powierzenie przetwarzania

dostęp do informacji publicznej po angielsku i Powierzenie przetwarzania przetwarzanie. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych innymi słowy podmiot przetwarzający, przecież jednocześnie obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę,.

obsługa podróży służbowych Pracownicy migrujący: Delegowanie

obsługa podróży służbowych. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża zakres : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w zakresie transgranicznego świadczenia usług z założenia jednorazowa, musi być ograniczona pod względem.

Zbieg wniosku wniosku restrukturyzacyjnego i

Zbieg wniosku wniosku restrukturyzacyjnego i prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe ustawa. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata).

Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu

Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu i zamknięcie roku księgowego po angielsku. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu.

Artykuł art 3 karty praw podstawowych unii europejskiej

Artykuł art. 3 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach również dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a również prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości.

krs a wspólnota mieszkaniowa i Sprawozdanie

krs a wspólnota mieszkaniowa i Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

W dokumentacja pracownicza nowe przepisy i dniu

W dokumentacja pracownicza nowe przepisy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację.