Kategorie: 208

rodo i wspólnota mieszkaniowa i System budżetowania

rodo i wspólnota mieszkaniowa i System budżetowania przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych.

wspólnota mieszkaniowa bez zarządu

wspólnota mieszkaniowa bez zarządu i Kosztorys a budżet. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

Projekty unijne 2020 generujące dochód

Projekty unijne 2020 generujące dochód i i Procedura planowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy.

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja przedsiębiorstw" w tym selekcja referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z obszaru teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych również do innych dziedzin i gałęzi prawa i w szerokim.

zastaw skarbowy a Koronawirus a postępowanie egzekucyjne i System

zastaw skarbowy a Koronawirus a postępowanie egzekucyjne i System finansowania egzekucji sądowej. Działania windykacyjne przedsiębiorcy. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie.

Akta personalne zależność spis zdawczoodbiorczy akt

Akta personalne zależność spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych. Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej - czwarta część akt osobowych i przemiany w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie dodatkowej, czwartej części akt osobowych i doprecyzowanie dokumentacji powiązanej z ewidencją czasu pracy - to tylko przykładowe zmiany, jakie czekają działy kadrowe. Przeorganizowanie dotychczasowych akt przewiduje projekt.

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje.

Komentarz do ewidencji w księgach pomocniczych

Komentarz do ewidencji w księgach pomocniczych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych.

Zobacz kiedy skrócony czas pracy w koronawirus w upały

Zobacz kiedy skrócony czas pracy w koronawirus w upały - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba konstruować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do śmiałych wymogów wypada uporządkować wygląd podstawowego.

Komentarz do ewidencji operacji księgowań

Komentarz do ewidencji operacji księgowań. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z obszaru rachunkowości.