Kategorie: 208

Monitoring wizyjny korzystanie z usług

Monitoring wizyjny korzystanie z usług podwykonawców i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia.

Spółka z oo a vat i odpowiedzialność

Spółka z o.o. a vat i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W okresie epidemii infekcji COVID-19 również wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego odpowiedzialność gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych albo przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie na rzecz menadżerów zatrudnionych.

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.

czy zwolnione składki zus można odliczyć od

czy zwolnione składki zus można odliczyć od podatku i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników.

Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo

Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również związanych z nimi regulacji KPC to gruntowny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Zobacz czy mikropożyczka 5000

Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą publiczną w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało wiązka tarczy antykryzysowej, na skutek któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać między innymi dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da wyraz obcy 5000.

kiedy świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy w

kiedy świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w zakresie bieżących przepisów przedsiębiorcy, jacy w związku ze.

Pouczenia pracownika o zakresie ograniczeń egzekucji i ochronie

Pouczenia pracownika o zakresie ograniczeń egzekucji i ochronie środków przekazywanych i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy ma związek.

Ograniczenia potrąceń w świetle Kodeksu

Ograniczenia potrąceń w świetle Kodeksu pracy i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe.

COVID19 elektronizacja jako remedium na niektóre

COVID-19 elektronizacja jako remedium na niektóre problemy wywołane epidemią od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Wiele ekspertów uważa, że przedtem obecnie należy zapoznać się z nowymi rozwiązaniami ażeby bezpiecznie stosować się warunki ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych.