Prawo restrukturyzacyjne jakim sposobem


Prawo restrukturyzacyjne - jakim sposobem skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie kiedy sąd może nie uwzględnić wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która zaiste zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także radca prawny posiadający licencję doradcy czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.