Zarządzanie i regulamin porządku domowego


Zarządzanie i regulamin porządku domowego wspólnoty w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - to znaczy to regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej czy też prawnej. Niestety, niezwykle niewiele osób wie nieco na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, zwany wówczas niejednokrotnie również administratorem, może być także zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną poprzez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a tylko pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wspomóc go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę powyżej tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to lecz sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli dodatkowo pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty także czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się z większym natężeniem nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, wspólnota mieszkaniowa regulamin co na kontroli działań zarządcy/administratora również współpracy z poprzednio (stanowi swoiste ogniwo pośrednie pośród ogółem właścicieli lokali a profesjonalnym zarządcą) i i gdzie są rejestrowane wspólnoty mieszkaniowe